Category: Malerei/ Painting

paint it all! recent paintings from Berlin

Published by <p>Die Ausstellung „Paint it all!“ ist ein Appell und eine Liebeserklärung an die aktuelle Berliner Malerei. Sie greift zehn bemerkenswerte... <a class="view-article" href="http://olafholzapfel.de/en/paint-it-all/">View Article</a></p>

Traditie en toeval

Published by <p>Ronald de Bloeme, Olaf Holzapfel und Jan van de Pavert</p>